Thursday, 04/06/2020 - 15:27|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH & THCS Hải Quế

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM HỌC SINH KHỐI 8 Năm học 2017 – 2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM HỌC SINH KHỐI 8

Năm học 2017 – 2018

  

Căn cứ Kế hoạch năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với giáo dục trung học;

Thực hiện Kế hoạch năm học 2017 - 2018 đối của Phòng GD&ĐT huyện Hải Lăng;

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

Trường THCS Hội Yên xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh khối 8, năm học 2017 - 2018 như sau:

I. Mục tiêu giáo dục.
Thông qua tổ chức tham quan, học tập một số địa chỉ đỏ, di tích lịch sử như: Thành Cổ Quảng trị, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Cầu Hiền Lương Bến Hải, địa đạo Vĩnh Mốc; danh lam Cửa Việt, vị trí của Đảo Cồn Cỏ...; thông qua dạy học trên lớp với thực tế, thực địa, dạy học gắn với di sản nhằm:
- Nắm rõ những di tích lịch sử có tại địa phương và ý nghĩa của từng di tích ấy,

- Giáo dục địa phương: Văn hóa, lịch sử, đia lý địa phương.

- Giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo.

- Rèn các kỹ năng, hình thành và phát triển các năng lực, bồi đắp các phẩm chất cho học sinh: hợp tác,

- Tích hợp, liên môn giáo dục đạo đức, lối sống, lí tưởng sống, kỹ năng sống, giáo dục truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc thông qua các hoạt động học tập và rèn luyện.

- Tổ chức công nhận hoàn thành các chuyên hiệu trong chương trình Rèn luyện đội viên cho học sinh khối 8.

II. Nội dung.

1. Thời gian: 01 ngày, vào ngày 25 tháng 3/2018.

2. Địa điểm học tập: Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Cầu Hiền Lương, Làng địa đạo Vĩnh Mốc, Bãi tắm Cửa Việt

3. Đối tượng tham gia trải nghiệm: 100% học sinh lớp 8 (68 học sinh)

4. Thành phần tham gia: Ban giám hiệu, các tổ trưởng tổ Ngữ văn, tổ sử Địa, GDCD, Giáo viên chủ nhiệm lớp 8; giáo viên giảng dạy các môn Ngữ văn, Lịch sử, , Bí thư Chi đoàn, TPT Đội và Ban đại diện cha mẹ học sinh...

5. Hình thức: Trải nghiệm thông qua các hoạt động nghiên cứu, học tập, đánh giá...

6. Phân công nhiệm vụ.

6.1. Tổ trưởng chuyên môn:

- Chỉ đạo các nhóm chuyên môn:

+ Xây dựng kế hoạch cho từng môn.

+ XD hệ thống câu hỏi.

+ Ra bài tập, thang đánh giá, phiếu đánh giá cho học sinh theo phẩm chất, năng lực.

- Chỉ đạo GV bộ môn triển khai hướng dẫn học sinh tìm kiếm tư liệu, tự học, chuẩn bị cho chuyến trải nghiệm.

- Phối hợp với Ban tổ chức chỉ đạo việc tiến hành các hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

- Tổ chức các hoạt động: nghiệm thu, đánh giá sau trải nghiệm đối với học sinh; rút kinh nghiệm đối với giáo viên về phương pháp dạy học và năng lưc tổ chức các hoạt động giáo dục.

6.2. Tổng phụ trách, Bí thư Chi đoàn.

- Thiết kế các hoạt động và yêu cầu đánh giá RL

- Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên, học sinh các lớp tham gia trải nghiệm.

- Phối hợp với Ban tổ chức chỉ đạo việc tiến hành các hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

- Phân công Đoàn viên giáo viên, BCH liên đội tham gia quá trình đánh giá RLĐV

6.3. Giáo viên chủ nhiệm:

- Tổ chức, hướng dẫn học sinh chuẩn bị tốt cho hoạt động trải nghiệm theo yêu cầu của BTC.

- Phối hợp với BTC, phụ huynh học sinh bố trí lực lượng chăm lo, quản lý học sinh trong suốt hành trình.

6.4. Học sinh:

- Chia nhóm, bầu nhóm trưởng, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm.

- Thảo luận và tự chuẩn bị hành trang, thực hiện các yêu cầu trong phiếu học tập trải nghiệm.

- Chủ động và tích cực tham gia hoạt động theo kế hoạch.

- Thu thập tư liệu để làm báo cáo chung và hoàn thành phiếu học tập trải nghiệm, nộp cho GV.

7. Phương tiện, thiết bị, hậu cần.

- Thuê 92 xe ô tô (bao gồm bảo hiểm trên xe), trong đó:

+ Xe 29 chỗ: 02 xe,

+ Xe 16 chổ: 01 xe.

- Loa cầm tay phục vụ hoạt động tập thể và người phụ trách.

- Công tác y tế: Mỗi lớp 1 túi thuốc và 1 người phụ trách y tế (y tế trường + Phụ huynh học sinh)

- Nước uống: mỗi xe 2 bình nước to ( nhà trường chịu trách nhiệm)

- Ăn trưa tập trung tại nhà hàng ở khu vực Nghĩa trang Trường sơn hoặc tại Do Linh, ăn chiều nhà hàng tại Cửa Việt

- Thiết bị, đồ dùng, tư liệu hướng dẫn trải nghiệm : Giáo viên tự chuẩn bị.

8. Kinh phí:

8.1. Dự kiến kinh phí:17.300.000 (Mười bảy triệu ba trăm ngàn đồng.)

- Phương tiện: 2 xe 29 chỗ

1 xe 16 chổ

- Ăn trưa: 50.000đ// suất x 2 bữa = 100.000.

- Các chi phí khác: Nước uống, ăn phụ, lễ, phí tham quan….: tùy theo điều kiện các lớp dự kiến khoảng 70.000 đồng/học sinh.

* Các khoản chi phục vụ nhu cầu cá nhân học sinh, phụ huynh học sinh đi cùng như ăn, nghỉ, xe đi lại, phí tham quan…: XHH từ phụ huynh.

Trong đó: + Nhà trường hỗ trợ kinh phí thuê xe, kinh phí cho CBGVNV tổ chức hướng dẫn học sinh tham gia trãi nghiệm

+ Người học và gia đình người học: Kinh phí ăn uống và 01 phần các lệ phí khác.

9. Đánh giá

- Chú trọng đánh giá các năng lực thông qua hoạt động bằng phiếu đánh giá sau trải nghiệm. GVCN, GVBM, Đoàn đội cần phải kết hợp đánh giá trước, trong và sau trải nghiệm để thấy được sự chuyển biến tích cực của học sinh:

+ Đánh giá học sinh trước trải nghiệm thông qua công tác chuẩn bị;

+ Đánh giá trong trải nghiệm thông qua các hoạt động trong lịch trình và báo cáo nghiệm thu;

+ Đánh giá sau trải nghiệm thông qua sự chuyển biến tích cực và hoạt động vận dụng.

- Việc đánh giá được tổng hợp từ đánh giá của nhóm, tự đánh giá của học sinh và đánh giá của giáo viên. Kết quả đánh giá là một kênh để xét duyệt thi đua học kỳ, năm học.

- Sau khi đánh giá, giáo viên cần động viên, nhắc nhở học sinh để định hướng hình thành và phát triển các năng lực chung, đặc biệt là năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề, NL giao tiếp, NL hợp tác, NL tự quản lý, tạo cơ hội để học sinh được rèn luyện và phát triển trong môi trường lớp, nhà trường và xã hội.

- Việc đánh giá giáo viên được BGH, tổ, nhóm chuyên môn và tự bản thân giáo viên cùng tham gia đánh giá thông qua các hoạt động: Tự nghiên cứu, hướng dẫn học sinh trải nghiệm, giao việc, nghiệm thu và rút kinh nghiệm cho học sinh, rút kinh nghiệm trong nhóm chuyên môn và vận dụng tổ chức các đợt trải nghiệm trong năm học.

Trên đây là kế hoạch tổ chức trải nghiệm khối 8 năm học 2017-2018. Kế hoạch có thể được điều chỉnh cho phù hợp tùy thuộc vào tình hình công việc và thực tế triển khai.

                                                                                           

 

                               LỊCH TRÌNH HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM KHỐI 8

NĂM HỌC 2017-2018

Phụ lục kèm theo kế hoạch số: /KH-THCS ngày 19 tháng 3 năm 2018.

Mục đích, yêu cầu trải nghiệm; phiếu học tập trải nghiệm; lịch trình, nội dung hoạt động

 

Thời gian

Hành trình, địa điểm

ND hoạt động

Người hướng dẫn

6h30

Trường THCS Hội Yên

-Tập trung học sinh

- Kiểm tra đồ dùng học tập, quân tư trang

TPT+GVCN

7h00-

8h30

Ô tô chở HS, GV xuất phát từ trường THCS

Hội Yên

- Giới thiệu hành trình và nội dung buổi học

- Giới thiệu nét nổi bật về 4 địa danh xe đi qua: Thành Cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Trường Sơn, Địa đạo Vĩnh Mốc, bãi tắm cữa Việt (vị trí địa lý, di tích lịch sử văn hóa địa phương, đặc sản… )

- Cảm nhận vẻ đẹp đồng quê, danh lam thắng cảnh

- Giới thiệu khái quát Thành Cổ

GVCN+GV Văn, Sử

8h30-

9h00

Trải nghiệm thăm

Thành Cổ

- Đoàn làm lễ dâng hương.

- Đoàn nghe hướng dẫn viên điểm giới thiệu khái quát về nghĩa trang

Trưởng đoàn và hướng dẫn viên.

 

9h00-

10h30

Trải nghiệm tại nghĩa trang

Trường Sơn

- Học tập tại các điểm theo sơ đồ hướng dẫn:

(HS 2 lớp tập kết lần lượt nghe GV hướng dẫn và tìm hiểu kiến thức tại các điểm )

- Tìm hiểu ý nghĩa

- Tìm hiểu vấn đề bảo vệ môi trường (rác thải…)

- Giáo dục HS ý thức bảo tồn di tích lịch sử

3 GV bộ môn chốt điểm

10h30-

11h30

Củng cố

kiến thức

- sử dụng câu hỏi kiểm tra kiến thức thu thập được

 

Đoàn Đội+ GVCN+ Gv bộ môn

11h30

Dốc miếu

Do Linh

- Ăn trưa - Tìm hiểu ẩm thực, đặc sản đồng quê

- Nghỉ ngơi và chuẩn bị hành trang cho buổi chiều

GVCN, PHHS

13h00-14h

Khu di tích đôi bờ Hiền Lương,

Bến Hải.

- Tham quan di tích

- Tìm hiểu ý nghĩa khu di tích.

Đoàn Đội+ GVCN+ Gv bộ môn

14h00-15h300

Hành trình Địa đạo

Vĩnh Mốc

- Nghỉ trưa 30 phút trên xe

- Tổ chức các trò chơi trên xe: trò chơi, văn nghệ

- Giới thiệu và tìm hiểu điểm đến: Địa đạo Vĩnh Mốc hướng dẫn các hoạt động tại đó.

-GVCN

-Đoàn- Đội

-GVCN+ GV giảng chính và GV trợ giảng

-Gv giảng chính

Từ 15h 30 đến 16h300

Bãi tắm Cửa Việt

- Giáo dục chủ quyền biển đảo

( HS 2 lớp chia 2 tốp, lần lượt nghe thuyết trình tại 2 điểm đến)

-Thi vẽ tranh về chủ quyền biển đảo ( nếu có)

 

 

GVCN+GVBM+Đoàn TN: quản lý HS

16h30-18h

Trường THCS Hội Yên

- Tập kết HS

- Củng cố kiến thức hành trình và thu phiếu học tập

- Rút kinh nghiệm, giao bài tập về nhà.

- Bàn giao HS và CSVC sau chuyến trải nghiệm

GVCN+ GV bộ môn+ GV.TPT

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 68
Tháng 06 : 105
Năm 2020 : 4.367