Thursday, 04/06/2020 - 13:58|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH & THCS Hải Quế

Vài suy nghĩ về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác xây dựng Đảng

Ngày 19 tháng 5 năm 2020 là ngày Kỷ niệm lần thứ 130 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đây là dịp để chúng ta thể hiện lòng kính yêu vô hạn đối với vị lãnh tụ của Đảng và của dân tộc, người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, nhà văn hóa kiệt xuất, người yêu nước vĩ đại Hồ Chí Minh.

Chúng ta vinh dự và tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 90 năm qua Đảng ta luôn trung thành với lợi ích Tổ quốc và Nhân dân lãnh đạo, tổ chức và phát huy sức mạnh to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được nhiều thắng lợi vĩ đại cả trong cuộc đấu tranh dành tự do độc lập, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và trong đổi mới, xây dựng xã hội phát triển, dân chủ, công bằng, văn minh.       

Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc Đảng ta đã tổ chức và lãnh đạo thành công mọi cuộc cách mạng có thể nói là do chúng ta luôn coi trọng công tác chính trị, tư tưởng và công tác tổ chức và cán bộ; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là hạt nhân, là động lực của nhận thức và hành động của tổ chưc đảng và đảng viên,

Đồng chí Phạm Văn Đồng từng viết về Bác Hồ: Hồ Chí Minh, tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại”. Tầm vóc tư tưởng lớn lao, đạo đức nhân cách sáng ngời cùng với phong cách, lề lối làm việc khoa học, dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng có sức lan tỏa sâu rộng, có sức ảnh hưởng bền chắc trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta. Người coi con đường đấu tranh vì độc lập dân tộc, vì hòa bình hạnh phúc của nhân dân là lẽ sống dĩ thành bất biến. Người nói “Đảng ta là Đạo đức, là Văn minh; là tự do độc lập, là hòa bình ấm no”. Đó vừa là một đánh giá vừa là mục tiêu để từng đảng viên và cấp bộ đảng phân đấu.

Vì thế học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với chúng ta cũng là mệnh lệnh của trái tim, là một chuẩn mực đạo đúc của người đảng viên cộng sản.

1. Trong khi toàn Đảng, toàn dân đang dốc toàn tâm toàn lực vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, trong khi con đường đi lên CNXH được Bác Hồ và Đảng ta lựa chọn đang mở ra nhiều triển vọng đẹp đẽ, dẫn đến tương lai tươi sáng cho toàn dân tộc thì có nhiều biểu hiện đáng lo ngại xuất hiện. Những hiện tượng này đã được NQTW 4 Khóa XI và Khóa XII chỉ rõ, phân tích kỹ nguyên nhân, tác hại. Đó là đảng viên bị tha hóa về chính trị, tư tưởng, phai nhạt lý tưởng, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân, sa vào lối sống hưởng thụ cá nhân chủ nghĩa; bên cạnh đó, các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tăng cường hoạt động chống phá, chia rẽ nội bộ Đảng và phá hoại mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng.

Thực tế cho thấy, sự suy thoái về đạo đức là biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng và mục đích sống. Sự kém cỏi về đạo đức sớm muộn cũng sẽ dẫn đến sự tha hóa về chính trị và về nhân cách. Vì thế để củng cố và nâng cao vị thế lãnh đạo của Đàng, tăng cường hơn nữa sức chiến đấu của Đảng và vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên không có con đường nào khác chúng ta cần thường xuyên phấn đấu, học tập và làm theo gương Bác, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

 2. Phải khẳng định rằng, như trong báo cáo của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 đã nêu, phẩm chất chính trị của cán bộ và đảng viên rất cao. Trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của BCT chúng ta đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ngoài các cam kết trách nhiệm với Đảng, mỗi đảng viên đều chứng tỏ tính đảng của mình trong thực tế sinh động từ công việc đến sinh hoạt. Rất nhiều đồng chí mẫu mực, tận tụy trong công việc; trong sáng, hài hòa trong quan hệ đồng chí, đồng nghiệp.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của Đảng bộ, đồng thời liên hệ với những biểu hiện phức tạp của xã hội chúng ta cần quan tâm một số giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo NQTW 4 Khóa XI và XII.

Về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng.

Chấn chỉnh tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Ngoài các văn bản của TW, như Chỉ thị 102 và Quy định 08-Qđi, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý cần chú ý vận dụng đầy đủ tinh thần Quy định số 1148/QĐ-SGD&ĐT của GĐ Sở về trách nhiệm nêu gương, chú ý kiểm điểm, liên hệ theo chức trách, nhiệm vụ được giao, tự phê bình và phê bình thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, chân thành, gắn với thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, theo cương vị công tác.

 Thực sự phát huy dân chủ thật sự trong Đảng, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ, cần làm cho nội dung sinh hoạt chính trị vừa bảo đảm quy định vừa đổi mới quy cách tiến hành sao cho phong phú và thiết thực. Trong đó chú trọng cập nhật thông tin về môi trường GD, môi trường VH, các diễn biến CT-XH đáng quan tâm.

Tự phê bình và phê bình nghiêm túc với thái độ chân thành, cới mở và có tính xây dựng. Tự phê bình và phê bình phải trên tinh thân gạn đục, khơi trong, quan tâm động viên phát huy những mặt mạnh, đóng góp của cá nhân, khích lệ sự phấn đấu, chân tình góp ý những biểu hiện còn bất cập trong ứng xử, thiếu cố gắng trong công việc, những thiếu sót, hạn chế cần khắc phục; tuyệt đối không lợi dụng việc phê bình, góp ý để tạo không khí căng thẳng, mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ.

Hiện nay có tình trạng lợi dụng mạng XH để tung tin giả, tin thất thiệt nhằm mục đích xấu (nói xấu tổ chức, cá nhân…) gây hoang mang làm mất lòng tin nhất là khi có dấu hiệu được cơ cấu, được bổ nhiệm, đề bạt…hoặc trước các sự kiện lớn. Nguy hại hơn, có hiện tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ để phát ngôn tùy tiện, tham gia các tổ chức, giáo phái bất hợp pháp. Tác hại của các hiện tượng xá hội này rất lớn, ban đầu là vô hình, vô hại nhưng khi không phát hiện và ngăn chặn kịp thời thì sức lan tỏa có hấp lực lớn, rất khó khắc phục. Chúng ta cần quan tâm nhiều vấn đề này trong sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Cần dành thời gian sinh hoạt chuyên đề, thảo luận trong tập thể

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Sau khi có NQ số 35 của TW, Đảng bộ sở và BGĐ sở cũng đã ban hành các văn bản liên quan về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Là cấp bộ đảng của cơ quan chuyên môn của tỉnh, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch thể hiện rõ trong các văn bản chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ, trong quan hệ công tác. Việc trang bị kiến thức về lý luân chính trị, cập nhật thông tin đa chiều là rất cần thiết nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tầm vóc văn hóa của người làm công tác chỉ đạo. Nếu lơ là, bỏ ngỏ vấn đề này chúng ta rất dễ bị rơi vào cái bẫy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” do các thế lực thù đich giăng sẵn, bị các phần tử xấu lợi dụng.

Chú trọng làm tốt hơn việc nêu gương những người tốt, việc tốt; lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực; đồng thời phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vô trách nhiệm, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống... Tập trung chấn chỉnh, quản lý thông tin trên mạng Internet, các mạng xã hội và blog cá nhân.
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm thực hiện thường xuyên và đi vào nề nếp sẽ nâng cao y thức trách nhiệm trong thực thi công vụ và tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời là một căn cứ để tập thể, cá nhân kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo NQTW4 (khóa XII). 

Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 102. Cấp ủy Đảng cần coi đây là cơ sở để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sat đảng viên, nhất là những đồng chí có vị trí quan hệ công tác nhạy cảm, quan trọng. Cùng với việc tự phê bình và phê bình, công tác KT-GS theo tinh thần Chỉ thị QĐ 102 là một phương thức làm trong sạch bộ máy, giữ gìn phẩm chất chính trị của CB, ĐV.

Cũng nên cân nhắc để quần chúng nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng thông qua các đoàn thể chính trị - xã hội. 

Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một nhiêm vụ chính trị quan trọng. Trong đó, điểm nhấn mà chúng tôi muốn chia sẻ là: Phải thường xuyên gắn tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW4 (khóa XI, khóa XII) vào công vụ và vào sinh hoạt của chi bộ; hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của từng đảng viên, làm cho chất lượng công tác xây dựng Đảng cũng như chất lượng đảng viên ngày cang nâng cao.

 

Nguyễn Văn Thảo Nguyên

           Chi bộ TCCB-CTTT

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 68
Tháng 06 : 104
Năm 2020 : 4.366