Vào lúc 13h30 ngày 18/10/2019., Liên đội trường TH&THCS Hải Quế đã tổ chức đại hội Liên đội năm học 2019-2020.

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và phương hướng năm học 2019-2020, ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bí thư xã Đoàn, thầy hiệu trưởng và thảo luận của các Chi đội về các lĩnh vực và bầu ra BCH Liên đội mới.